Ang Pambungad

01

Sinupan

Ito ang pugad ng mga alaala ng Bulacan High School (BHS), ang una at pinamatandang mataas na paaralang pampubliko na itinatag noong 1905 sa lalawigan ng Bulacan. Noong 1951, ang BHS ay ginawang Marcelo H. del Pilar High School (MHPHS) sa bisa ng Batas Republika 618. At noong 2003 naman, idinagdag ang salitang “National” upang maging Marcelo H. del Pilar National High School (MHPNHS). Sa pugad na ito tinitipon ang mga babasahin, larawan, at iba pang dokumento upang manatiling buhay ang mga gunita ng paaralan sa lahat ng nagkaroon ng kaugnayan dito: mga nagtapos at kasalukuyang mag-aaral; mga naglingkod at kasalukuyang guro at kawani; at lahat ng magulang ng mga mag-aaral na aktibong bumalikat ng kanilang tungkulin bilang kaagapay ng paaralan.
02

Ang Mga Nilalaman

Tinawag itong “Save The Republic”, isang proyekto upang una, lumikha ng mga kopyang digital ng mga natagpuang lumang isyu ng pahayagan ng paaralan, at ikalawa, mangalap pa ng mga larawan at iba pang alaala ng paaralan. Sa tulong ng mga alumni, nakapag-ipon ng isang maliit na pondo upang tustusang ang proyekto at nakapagplanong gumawa ng isang website na magiging tahanan ng mga nalikom na mga babasahin, larawan, at iba pang alaala. Bukod sa mga babasahin, inaasahan din nating sa hinaharap ay masisinop din natin ang mahahalagang dokumento ng ating paaralan, lalo na ang mga rekord ng estudyante at iba pa, sa pakikipagtulungan ng mga namumuno sa ating paaralan.

03

Ang Pananaw

Mahalaga ang kasaysayan upang maging gabay sa kasalukuyan. Sa pamamagitan ng mga alaalang matutunghayan sa pugad na ito, mapananatiling buháy ang kasaysayan at mga pamana ng Inang Paaralan sa isip at kalooban ng mga mag-aaral, guro, at kawani na naging bahagi nito. Mahalagang tulong din ang pugad na ito sa mga iskolar at mananaliksik na nais mag-aral sa mayaman kasaysayan at pamana ng BHS-MHPHS-MHPNHS.04

Mga Nag-ambag

Ang SINUPAN ay pinamamahalaan ng pangkat ng mga nagsipagtapos sa MHPHS at kusang nag-alok ng kanilang kakayahan at iba’t ibang klaseng suporta upang maitaguyod ang proyekto. Binubuo nina Jaime A. FlorCruz (Class 1967), Tristan T. Zafra (Class 1985), Ruth I. dela Rama Dizon (Class 1985), Michaelangelo L. Benigno (Class 1994), at Perfecto T. Martin (Class 1968). Kabilang naman sa mga tagapagtaguyod nitong proyekto sina: Gisela Guevarra Lubrin (Class 1971), Tess Buluran Granados (Class 1969), Joji dela Rama Martin (Class 1974), Efren de Jesus (Class1968), Tristan T. Zafra (Class 1985), Jaime A. FlorCruz (Class 1967), Perfecto T Martin (Class 1968), Cesar E. Yñiguez (Class 1963), Nicanor Antonio (Class 1972), Leni FlorCruz Florentino (Class 1969), Iluminada de Jesus Catap (Class 1968), Eugenia Kho Baria (Class 1968), Daisy Molina Quintos (Class 1968), Gliceria Roque Bagasin (Class 1968), Beth Custodio Gomez (Class 1971), Solita de Jesus O'Brien (Class 1969), Marcelo Villanueva (Class 1967), Renato de Guzman (Class 1974), Rebecca I. dela Rama (Class 1970) at Peng dela Rama (Class 1979)

Works

Literary and historical works written by members of the Alumni through the years.

  • The Alumni Republic Malaya Issue 1
  • The Del Pilarian Alumni Register
  • The Alumni Republic Malaya Issue 2

The Alumni Republic Malaya Issue 1

The Del Pilarian Alumni Register

The Alumni Republic Malaya Issue 2